Werelddag zonder tabak

31-05-2022

Tijdens de werelddag zonder tabak staan we stil bij de schadelijke effecten van roken op onze gezondheid.

Stoppen met roken heeft direct effect op je gezondheid!

  • Na 12 uur stijgt het zuurstofgehalte in uw bloed en wordt het koolmonoxidegehalte weer normaal.
  • Na 1 tot 2 dagen wordt uw smaak- en reukzin opnieuw beter.
  • Na 1 tot 3 maanden verbetert de circulatie waardoor bewegen gemakkelijker gaat.
  • Na 4 tot 9 maanden neemt het hoesten en kortademigheid af en het algehele energieniveau wordt beter.
  • Na 1 jaar daalt het risico op een coronaire hartziekte tot de helft van een huidige roker.

Geloof dat je het kunt en je bent al halverwege!